Vrácení a reklamace zboží

 

 1.         Odstoupení od kupní smlouvy a vrácení zboží bez udání důvodů
 • Jako zákazníci máte ze zákona právo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy a vrátit zakoupené zboží do 14 dnů bez udání důvodu. I když za naše výrobky dáme vzhledem k osobním zkušenostem s jejich používáním ruku do ohně, může se stát, že vám výrobek po doručení “nepadne do oka” a je škoda, aby u vás ležel na dně skříně, když může udělat radost někomu jinému.Postup a lhůty pro vrácení zboží:
  • Zboží můžete vrátit bez udání důvodů ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zásilky se zbožím.
  • Oznámení o odstoupení od smlouvy nám stačí v té nejjednodušší formě: napište na e-mail info@vitaora.cz,které zboží nám chcete vrátit a připojte číslo objednávky / faktury (variabilní symbol); rozhodující je datum doručení této informace, v odůvodněných případech to může být prokazatelné datum odeslání oznámení.
  • Termín pro vrácení zboží: 14 dnů od odeslání oznámení o odstoupení od smlouvy.

  Podmínky pro vrácení: zboží uveďte do původního stavu; přiložit můžete fakturu, rozhodně však přiložte vyplněný formulář odstoupení od smlouvy (  DOC / PDF )

  • nebo podle něj napište odstoupení ručně; zboží musí být vráceno kompletní, pokud možno v originálním obalu a nesmí jevit známky opotřebení či poškození; náklady na vrácení zboží nesete vy jako kupující.
  • Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, jsme oprávněni uplatnit nárok na náhradu za snížení hodnoty zboží a započítat jí na vracenou částku kupní ceny.
  • Zboží zašlete na adresu: VITAORA s.r.o., Na Pátku 122, 337 01 Rokycany
  • Vrácení peněz: nejdéle do 14 dnů od doručení vráceného zboží na bankovní účet, který uvedete v přiloženém formuláři, jinak na bankovní účet, ze kterého byla platba kupní ceny odeslána.

  Přišlo vám zboží nekompletní nebo jiné? I to se může stát – v takovém případě nás prosím co nejdříve kontaktujte (info@vitaora.cz, telefon +420775715000 – p. Vondráčková). Samozřejmě vám urychleně zašleme chybějící / správné zboží. Náklady na vrácení špatně dodaného zboží jdou k naší tíži – tzn., že vám budou vráceny společně s částkou za zboží.

  1. Záruky

  Jako spotřebitel máte ze zákona záruku za jakost na spotřební zboží v trvání 2 roky (záruční doba). Pokud nejste spotřebitel, tedy zboží kupujete například jako firma nebo živnostník (tzn. na daňovém dokladu je vaše IČ), platí pro vás smluvní záruka za jakost 1 rok.
  Záruční doba běží ode dne převzetí zboží. Nepočítá se do ní případná doba vyřizování reklamace zboží až do doby, kdy je kupující povinen po skončení záruční opravy zboží převzít.
  Dojde-li při reklamaci k výměně zboží za nové nebo k výměně součástky, na kterou je poskytnuta záruka, začíná běžet záruční doba znovu od začátku od dne převzetí.
  Na dárky poskytnuté zdarma nelze výše uvedené uplatnit.

  1. Reklamace
  • informujte nás nejprve e-mailem na info@vitaora.cz,případně telefonicky na +420 775 715 000 (SMS s žádostí o kontakt, do zprávy uveďte své jméno a zboží, kterého se reklamace týká)

  formulář k uplatnění reklamace je ke stažení: Uplatnění reklamace ( DOC / PDF – reklamační list)

  • pokud to situace vyžaduje, vyzveme vás k odeslání reklamovaného zboží poštou na naši adresu VITAORA s.r.o., Na Pátku 122, 337 01 Rokycany
  • k reklamovanému zboží přiložte doklad o koupi (fakturu)
  • lhůta pro vyřízení vaší reklamace: reklamace bude vyřízena zpravidla ve 14 denní lhůtě, nejpozději do 30ti kalendářních dnů od bezvadné reklamace vady zboží;

   

  Co dělat, když je doručené zboží poškozené

  • zkontrolujte si zásilku pečlivě při přebírání od dopravce. Zásilku, která jeví známky poškození nebo otevření, nepřebírejte.
  • je-li zboží poškozeno, ačkoliv byl obal neporušený, kontaktujte nás co nejdříve na e-mail info@vitaora.cz,nebo na telefon +420 775 715 000.

  Na dárky, které jsou poskytovány zdarma, nelze uplatňovat žádná práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy podle platné legislativy ČR.