Menu Zavřeno

HYDRONIC – revitalizátor pro zdraví a plný život

Je možné ovlivnit strukturu vody, jako je její vitalita a paměť, pečlivě vybranými informacemi, které lze poté vtisknout do různých materiálů. Je to podobné způsobu, jakým jsou hudební a počítačové programy natištěny na kovové desky.

Krystalické sklo, jehož hlavní složkou je oxid křemičitý, má vynikající schopnost shromažďovat a přenášet informace. Technologie, pomocí které lze informace vtisknout do krystalického skla, keramiky, kovu a některých dalších materiálů, je založena na objevech znalostí o sběru dat, interpretaci dat a přenosu dat. Technologie a produkty, které umožňuje tato technologie Hydronic, získaly nespočet ocenění: Zlatá medaile za vynález Expo v Pittsburghu v roce 2000, zvláštní cena na stejném veletrhu za nejlepší inovaci v oblasti ekologie, zlatá cena za Mezinárodní výstava vynálezů v Norimberku, zlatá medaile na Mezinárodním veletrhu řemesel v Celje a mnoho dalších ocenění.
Vodní vitalizátor Hydronic má bezpočet možných aplikací a použití, pokud jde o úpravu vody.

HYDRONIC lze použít v různých prostředích pro různé účely:

Domy, domy, kanceláře, skleníky, zahrady, sady, plantáže, pole, lesy, parky, rybníky, jezera, rybí farmy, úpravny řek, stodoly, farmy, sportovní komplexy, bazény, golfová hřiště, veřejná infrastruktura, výrobní závody, průmyslové zařízení, energetické závody, výzkumná zařízení, zdravotní střediska, wellness, kosmetické salony atd.

Technologií Hydronic ovlivňujeme vitalitu vody, kterou nutně neměníme fyzikální a chemické vlastnosti vody. To znamená, že si nevšimneme výrazných změn barvy, vůně, chuti, viskozity, bodu tuhnutí a bodu varu, měrného tepla atd. To však neznamená, že nedochází k žádným významným změnám ve struktuře a elektrodynamice molekulárních sloučenin. Změny jsou dostatečné k ovlivnění velkého množství chemických reakcí ve vodě a mohou změnit biochemii rostlin, zvířat a lidského organismu, pokud do nich změněnou vodu zavedeme. Živá hmota má schopnost vnímat fyzické vlivy, které jsou pod senzorickým prahem i těch nejcitlivějších nástrojů. To lze spolehlivě potvrdit biologickým testem Allium, který nám umožňuje pozorovat vliv změněné asociace molekul vody a změněných úhlů vodíkových vazeb na buňku (tj. Chromozomy), která je základní jednotkou všech živých tvorů.

Hydronic / Hydronic Technology získala Prohlášení o shodě Národní laboratoří zdraví, životního prostředí a potravin. Číslo PV 2016/778 a PV 2016/779.

Revitalizace vody – harmonizace vody – živá voda – geopatogenní zóny – elektrosmog – ochrana před elektrosmogem – revitalizátor vody – harmonizace jídla – náplasti proti bolesti – energetické produkty – revitalizační karafa

DÁVEJME VODĚ LÁSKU, ÚCTU, VDĚČNOST

VITAORA s.r.o. – výhradní distributor i9 informované láhve a produktů Poznik pro Českou republiku.

VITAORA s.r.o.

Na Pátku 122
337 01 Rokycany
IČO: 28029755

info@vitaora.cz

Telefon:
(+420) 739 053 300
(+420) 775 715 000

© 2019 VITAORA s.r.o. All rights reserved​