Menu Zavřeno

Představení Technologie Poznik - historie, vznik, jednotlivé procesy

(slovenské titulky)

TP technologie (Technologie POZNIK) 

TP technologie je kombinací několika vědeckých procesů, při kterých dochází k ovlivnění sítě navzájem spojených molekul v různých materiálech (voda, sklo, plast, kov a další) prostřednictvím informací nebo kódu. Díky přesné aplikaci technologie Poznik je možné vybrat, zesílit a vytisknout konkrétní energetické informace (vibrace) k jakémukoli předmětu. Informace jsou vytištěné v číslech, každé číslo obsahuje stovky skupin informací. Konečným výsledkem je kombinace důkladně vybraných souborů informací. Informace obsažené v produktech Poznik tak přímo ovlivňují strukturu a kvalitu molekul vody ve všech jejích formách.

TP technologie byla vyvinuta týmem světových vynálezců, kteří během 30 let vývoje a inovací  obdrželi více než 90 mezinárodních ocenění a uznání.

Správné zakódování informace do produktů Poznik je kontrolováno striktním testovacím procesem pro každý produkt.

TP technologie představuje kombinaci mnoha vědeckých postupů:

Microcosmic energy symbolMikrokosmický ENERGETICKÝ SYMBOL (SYMBOL ENERGIE) pochází z ochranné formy „MAGIC LIFE“

Technologie TP používá mikrokosmický energetický symbol. Symbol energie pochází z ochranné formy „MAGIC LIFE” a je obohacen o přesný výběr informací (vibrací) ve formě informačních kódů. Orgonové zářiče v Poznikových laboratořích navíc vepisují energetický symbol, vč. informací, stabilizační frekvencí do média (štítek,…), přenos informace probíhá vysíláním vibrace. Technologie je srovnatelná se zápisem zvuku na CD.

TECHNOLOGIE SBĚRU A ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ

Kódový popis vlastností prvku a vibrací

 • Vyhodnocení různých stavů a vlivů,
 • Metody vyvažování a odstraňování příčin,
 • Pomocí numerických zápisů, zvukových přepisů a sociologických, filozofických a historických prvků,
 • Vytvoření kódového zápisu pro zpracování změn
TECHNOLOGIE OTISKU INFORMACÍ

Odhad stavu objektů, bytostí a okolností

 • Vývoj protokolů a přístupů ke změně současného stavu,
 • Vytváření informačních otisků lidí, zvířat, rostlin, prostoru a životního prostředí,
 • Harmonizace pomocí přírodních zákonů
TECHNOLOGIE PŘENOSU INFORMACÍ

Přenos dat pomocí orgonových zářičů

 • Přenos až stovek tisíc klastrů informací,
 • Přenos univerzálních informací a určitý výběr pečlivě vybraných informací pro konkrétní účely,
 • Orgonové emitory  vlastního designu Poznik, vylepšené a chráněné autorským právem

Vitaliser for a healthy and full lifeTECHNOLOGIE HYDRONIC 
Zahrnuje znalosti o technologii tisku, přenosu, sběru a zpracování dat
Vitalizátor pro zdravý a plný život

 • Odstraňuje negativní informace ve vodě,
 • Pomáhá vitalizovat a oživit vodu,
 • Přispívá ke snížení úrovně genotoxicity,
 • Má vliv na strukturu a elektrodynamiku molekulárních sloučenin

VILI POZNIK

Vědec, vynálezce, autor TP technologie

Vili Poznik (*1933, Slovinsko), studoval kovoobrábění a výrobu zařízení a strojů. Jeho hlavním cílem je pomáhat lidem a zlepšovat kvalitu života neboť jeho dosažené vynálezy zlepšují zdraví a pocit pohody. Při tvorbě jeho mnoha vynálezů spolupracoval s nemocnicemi, klinikami, univerzitami a vědci z různých oborů doma i v zahraničí. Ve své práci se zaměřuje na oblast fyzické medicíny a informační technologie založené na kvantové fyzice. Často je tato revoluční a velmi přínosná technologie nazývána technologií třetího tisíciletí. Inovace Viliho Poznika se týkají především kvality vody, vzduchu a potravin. Zvyšují především pocit pohody, zdraví a náš energetický stav. Profesí výrobní inženýr se zabývá vynálezy již přes 60let a stále vynalézá neuvěřitelné produkty, které se dají nyní koupit i v Česku. Jeho cesta vynálezce začala již na střední škole. Vyrobil obrovské množství produktů a je průkopníkem v oblasti informačních produktů.

Poznikovy vynálezy byly vyvinuty v profesionální spolupráci s významnými nemocnicemi, klinickými centry, univerzitami z celé Evropy, USA a států bývalého Sovětského svazu. Spolupracoval též s významnými vědci různých profesí, mezi které patří např. univerzitní profesore Gerald Fischer, univerzitní profesor dr. Kokoschinegg, univerzitní prfesor dr. Jeglič, univerzitní profesor dr. Turk, profesor dr. But, academic university profesor dr. Škokljev a mnoho dalších.

Během své práce pan Poznik vytvořil 69 patentů a prototypů. Jeho práce byla široce oceňována a uznávána mezinárodní profesionální inovační komunitou, jejímž výsledkem je 93 oficiálních certifikátů, ocenění a medailí. Pravděpodobně nejuznávanějšími jsou ceny z mezinárodních výstav v Pittsburgu (USA), Německa (IENA), a Švýcarska (Ženeva), ze kterých jeho sbírka obsazuje 23 zlatých, stříbrných a bronzových medailí (více na www.poznik.com).

VITAORA s.r.o. – výhradní distributor i9 informované láhve a produktů Poznik pro Českou republiku.

VITAORA s.r.o.

Na Pátku 122
337 01 Rokycany
IČO: 28029755

info@vitaora.cz

Telefon:
(+420) 739 053 300
(+420) 775 715 000

© 2019 VITAORA s.r.o. All rights reserved​