Menu Zavřeno

- TECHNOLOGIE -

OTISK INFORMACÍ

Je možné provádět odhady stavu různých objektů a bytostí, jakož i okolností.

Technologie otisku informací

Na základě znalostí a zkušeností z oboru Poznik Information Technology je možné provádět odhady stavu různých objektů a bytostí a okolností. S tímto přístupem dostaneme odpověď, kterou nazýváme otisk informací.

tInformační otisk nám poskytuje informace o univerzálních a speciálních stavech, což nám umožňuje vyvíjet protokoly a přístupy pro změnu současného stavu. Informační potisky mohou být vytvořeny pro lidi, zvířata, rostliny, prostory, materiály a prostředí.

My a vše, co nás obklopuje, máme vliv na všechno a na všechny. Když jsou tyto vlivy v souladu s očekáváními, nedojde k žádným rušivým vlivům.

Kdykoli tomu tak není, musíme si položit otázku, co máme dělat, abychom to vylepšili.

Otisk informací jako cesta k harmonizaci procesů:

 Existující metody měření a celé vědě obecně chybí odpovědi na tak komplexní procesy, jako je život sám. Každé zařízení vytvořené člověkem má zabudovanou nedokonalost, a proto nemůže detekovat elementární příčiny změn, ale může řešit pouze důsledky a symptomy, které mají dostatečně velkou odchylku, aby mohly být detekovány.

Pouze člověk s otevřenou myslí, rozvinutým potenciálem, čistým svědomím, otevřeným srdcem a nevyčíslitelnou potřebou pomoci ostatním má schopnost detekovat a správně zachytit a zacházet s informacemi získanými pomocí postupů, kde jsou opatření prováděna pomocí duše, svědomí a biopotenciálu dané osoby. Takto získané informace nám umožňují vytvořit otisk ukazující stavy, které lze harmonizovat pomocí přírodních zákonů, které existovaly dlouho předtím, než si člověk přál podrobit si přírodu i sám sebe.

Když úspěšně detekujeme a definujeme informační a energetický otisk, máme možnost léčit činnosti nutné pro změnu.

Zdravé myšlení vás vybízí k uznání všeho, co již bylo vyzkoušeno, vynalezeno a aplikováno, ale to, co budete používat pro sebe a ostatní ve své odpovědnosti a jen pro sebe.

Informační technologie Poznik nám umožňuje zpracovávat data tak, že na základě získaných výsledků vytváříme postupy pro zpracování protokolu umožňující potřebné a požadované změny.

Revitalizace vody – harmonizace vody – živá voda – geopatogenní zóny – elektrosmog – ochrana před elektrosmogem – revitalizátor vody – harmonizace jídla – náplasti proti bolesti – energetické produkty – revitalizační karafa

DÁVEJME VODĚ LÁSKU, ÚCTU, VDĚČNOST

VITAORA s.r.o. – výhradní distributor i9 informované láhve a produktů Poznik pro Českou republiku.

VITAORA s.r.o.

Na Pátku 122
337 01 Rokycany
IČO: 28029755

info@vitaora.cz

Telefon:
(+420) 739 053 300
(+420) 775 715 000

© 2019 VITAORA s.r.o. All rights reserved​