Spolupráce i9 & TreeSisters se záměrem zalesňování

Pojďme společně podpořit svět, ve kterém je normální, aby každý chránil a obnovoval prostředí, ve kterém žije. Při příležitosti oslavy Světového dne vody, který má již od roku 1993 své pevné místo v kalendáři, a to 22. března, vznikla výjimečná spolupráce mezi společností i9 a britskou charitativní organizací TreeSisters.

 

Proč TreeSisters?

 

TreeSisters je globální síť, která zaměřuje svou pozornost na společenské změny a opětovné zalesňování. Každý měsíc věnuje prostředky na obnovu tropických pralesů jako vyjádření kolektivní péče o naši planetu.
Iniciativa je zároveň poselstvím pro ženy, aby si dovolili vstoupit do přirozené role vůdkyně v oblasti ochrany přírody a tak podpořily posun identity lidstva od konzumního chování k obnově. Důležitá je při tom rovnováha mezi vnitřní a vnější, duchovní a praktickou, behaviorální a ekologickou cestou k této změně.
Základem projektu je vzdělávání veřejnosti v oblasti ochrany, obnovy a zlepšování fyzického a přírodního prostředí se zvláštním zaměřením na ženy. TreeSisters dosud financovala výsadbu více než 15 milionů stromů na 12 místech světa, v Brazílii, Borneu, Kamerunu, Indii, Keni, Mozambiku, Madagaskaru, Nepálu a Západní Papui.

Snímek obrazovky 2021-04-08 v 14.53.13

 

Vyšší smysl...

 

Ideou TreeSisters je, aby lidstvo opět procítilo potřebu vrátit přírodě to, co nám dala a to, co jsme si od ní vzali. Vizí organizace je vést lidi k pocitu integrity s prostředím, ve kterém žijeme a vychováváme další generace, abychom si opět našli vztah k přírodě a přírodním zdrojům. Základem je porozumění toho, že se musíme opět spojit s přírodním světem, abychom našli naši vnitřní podstatu a význam naší existence na tomto světě jako ochránců života.

Dlouhodobý cíl, který není nereálný!

Cílem organizace je dosáhnout výsadby 1 miliardy stromů ročně prostřednictvím měsíčních, jednorázových a partnerských darů.

 

Co má společného i9 a TreeSisters?

 

Jak již víte, jedním z pilířů filozofie informovaných láhve je udržitelnost životního prostředí, které je vystavováno enormní devastaci díky lidské činnosti a masové výrobě. i9 informována láhev je vyrobena z kvalitního skla a jejím používáním tak její majitel redukuje případný odpad, který vzniká na zemi v souvislosti s konzumací nápojů zabalených do plastových lahví, na jejichž výrobu se ročně použijí zhruba 3 miliony tun plastu. Méně než 1% veškerého plastu se recykluje a 99% plastů se spaluje nebo končí na skládce.
Z důvodu pocitu potřeby zapojit se intenzivněji do aktivit zaměřených na ochranu naší planety vznikla spolupráce, jejíž podstatou je produkce "nové zelené pokrývky" pro naši zem díky vysazování nových stromů.

 

Jak se můžete zapojit do pomoci VY?

 

Každá rodina, každý jednotlivec může participovat na ochraně planety. Od malých každodenních činností, které dělají prostředí čistším až po vědomé zacházení se spotřebou materiálů, které jsou v přírodě nerecyklovatelné.

Přidejte se k iniciativě i vy! S každou i9 láhví ve vaší rodině za vás organizace TreeSisters vysadí jeden strom v některé z oblastí, které potřebují vdechnout nový život.
1 i9 LÁHEV = 1 zasazený STROM

Zapojte do pomoci i své blízké, mluvte o projektu a šiřte dále myšlenku, která dá naší zemi nové plíce, zvířectvu nový prostor pro život a nám lidem čerstvý vzduch.

Každý z nás může pomoci, bez rozdílu.

 

Snímek obrazovky 2021-04-08 v 15.31.47