Voda není jen voda

NENÍ VODA JAKO VODA aneb harmonizace jako cesta k vnitřní rovnováze

 

Setkáváme se s ní každý den, pijeme jí, koupeme se v ní, tvoří cca 70% naší hmotnosti. Je naprosto nepostradatelnou pro život na Zemi. Přesto se k ní často chováme bez respektu, zájmu a úcty.

voda

 

 

 

“ VODA JE KRVÍ PLANETY”. (Viktor Schauberger)

 

 

 

 

 

 

 

Ano, voda. Vědomí na planetě se odráží v její čistotě. Dle tohoto měřítka se v posledních letech lidské vědomí neubírá správným směrem, kvalita vody se necitelným přístupem a lhostejností člověka neustále zhoršuje. Je nejvyšší čas si opět uvědomit, že voda je největším darem na Zemi, darem života a podle toho k ní opět začít přistupovat.

 

river-g0327c5487_1920

 

Voda má unikátní vlastnosti, neustále mění svoji energii a disponuje pamětí, ve které zaznamenává a uchovává informace daného prostředí. Chová se velmi podobně jako člověk nebo spíš naopak, člověk získává, resp. ztrácí, energii podobně jako voda. Voda umí být naší učitelkou. Jsme-li schopni jí věnovat pozornost a naslouchat jí, bude nás směrovat k životu v harmonii.Miluje volný pohyb, nabíjí se v říčních meandrech, rovná, uměle vybudovaná řečiště ji naopak oslabují. Tím názorně ukazuje, že maximum energie získáme,když věci necháme plynout a nepůjdeme za svými cíli za každou cenu přímo a pod tlakem.  

 

 

 

Velmi odlišné vlastnosti může mít i voda, kterou pijeme. Její kvalita je zásadní pro naše zdraví a celkový pocit pohody.

Je důležité nejen kolik vody vypijeme, ale především jak kvalitní vodu pijeme. Voda z běžných zdrojů je disharmonická, ve své paměti uchovává mnoho informací neprospívající našemu tělu. Např. voda z vodovodu je biochemicky v pořádku, ale strastiplnou cestou do našeho kohoutku ztratila většinu své přirozené bioenergie. Příčinou jsou turbíny, nečistoty, pravé úhly potrubí a tlak, kterému je vystavena. S takovou vodou má tělo problém, musí vynaložit mnoho energie pro její úpravu a část nezpracované vody vyloučí. Kohoutková voda má ale i velké přednosti: nízká cena, žádný obal (skvělé pro životní prostředí) a dostupnost (kohoutek na doplnění láhve najdeme téměř všude). Pro výše uvedené vlastnosti doporučujeme pít právě kohoutkovou vodu, jen po energetické úpravě.

Harmonizovaná voda oproti “mrtvé” netvoří klastry (shluky) molekul a je připravená plnit okamžitě své funkce v těle (transportní a detoxikační). Proto je tak příjemné napít se ze studánky nebo horského pramene. Kdo z nás má ale možnost pít z přírodního zdroje trvale?

 

hands-g7dbf05e19_1920

 

Naštěstí je možné vodu harmonizovat vlastními silami. Základem je vědomá pozornost a komunikace s vodou před jejím vypitím. Protože naše tělo je ze 70% voda, cokoli cítíme, myslíme, řekneme nebo    uděláme, nás ovlivňuje na úrovni buněk. Když někoho např. nenávidíte, ovlivní to molekuly vody ve    Vašem těle tak, že buňky mezi sebou přestanou komunikovat, což má velký dopad na Vaše zdraví. Je  třeba si uvědomit, že láska a vděčnost tvoří v našem těle imunitu. Vysíláme-li vodě vděčnost, stává se pro   nás léčivou a lásku a vděčnost nám vrací. Jde o uzavřený koloběh.

 

 

 

 

V dnešní neustále se zrychlující době je udržení pozornosti při pití vody stále složitější. Navíc stres, kterému jsme denně vystaveni, je při nevědomém pití přenášen do vody a zesílen ve chvíli, kdy vodu vypijeme (stejné je to se stravou).

V takovém stavu je vědomá úprava vody téměř nemožná, proto lidé často hledají “externí pomoc” pro harmonizaci a umísťují na láhve květ života, pozitivní nápisy nebo do vody vloží různé druhy kamenů (ty je nutné pravidelně energeticky čistit).  

 

i9-Treesisters4-copy

 

S revoluční technologií pro náročné podmínky 21.století přišel slovinský vědec Vili Poznik, přezdívaný “slovinský Tesla”, který se zdraví a harmonizaci molekul vody věnuje přes 50let. Se svým týmem mnoho let měří vibrace všeho druhu, vyhodnocuje jejich vliv na živé organismy a obrovské skupiny pozitivních vibrací získané za několik desetiletí, zapravuje speciální metodou do různých médií. Výsledkem jsou produkty jako např. informovaná i9 láhev, která vrací vodu do rovnováhy a chrání její biokvalitu před techologiemi 21.století. 

 

 

 

 

 

 

Někdo preferuje vlastní způsob harmonizace, jiný raději sáhne po externí pomoci. Důležité je věřit své intuici, naše tělo pak vždy vybere optimální řešení právě pro nás. Zásadní je začít se danému tématu skutečně pozorně věnovat. S příchodem nových technologií útočí na naše těla stále více vibrací, které nám škodí a mohou kromě nepohody způsobit i zdravotní problémy.

Voda člověku vždy nastavuje zrcadlo. Současné chování lidstva nejen k vodě samotné, ale i k celé přírodě, se odráží v její nízké kvalitě a nedostatku.

Pevně ale věřím, že ještě stále máme čas aktuální situaci změnit. Pojďme se spojit a vyjadřovat vodě úctu a respekt. Nejen, když ji pijeme, ale pokaždé, kdy se s ní potkáme, ať už např. u rybníka v přírodě nebo v městské fontáně. Posílejme jí lásku a vděčnost za to, že jí máme, ona nám tyto nejsilnější pozitivní vibrace ve Vesmíru vrátí. Společnými silami tak dokážeme zvyšovat kolektivní vědomí a pomůžeme změnit nešťastně nastavený kurz zpět k přírodním hodnotám, lásce a harmonii na celé Zemi.

 

hd-wallpaper-gccacca9f2_1920

 

Molekuly vody ve všech jejích formách jsou ovlivněny prostředím, ve kterém se vyskytují a u stravy především způsobem pěstování plodin a chovu zvířat. V době, kdy při pěstování a chovu nad kvalitou převažuje kvantita a maximalizace zisku, dochází k obrovskému úbytku tzv. informačně energetického potenciálu potravin, což má za následek významný deficit energie člověka, který se stravuje potravinami z běžných supermarketů. Bohužel i biopotraviny ztrácí velkou část své energetické hodnoty, neboť čtečka u pokladny supermarketů po naskenování čárového kódu

Jakou myšlenku nebo emoci vodě vyšlu, taková se mi po jejím vypití vrátí a zesilní.

 

 

 

Velmi podobný problém s energetickou hodnotou je i u stravy. V době, kdy při pěstování a chovu je primárním cílem kvantita a maximalizace zisku místo výslednou kvality, dochází k obrovskému úbytku tzv. informačně energetického potenciálu potravin, což má za následek významný deficit energie člověka, který se stravuje potravinami z běžných supermarketů. Bohužel i biopotraviny ztrácí velkou část své energetické hodnoty ve chvíli, kdy čtečka u pokladny supermarketů skenuje čárový kód. Důsledkem všech těchto procesů jsou potraviny obsahující škodlivé informace, které způsobí naprostý chaos, který je následně přenesen i do našeho těla. Výsledkem je jen zlomek energie, které jídlo tělu dodá ve srovnání se stejným množství stravy v době, kdy bylo vše pěstováno v souladu s přírodními zákony.

Na naše zdraví a celkový pocit pohody má v neposlední řadě vliv také vzduch a kvalita molekul vody v něm obsažených. Žijeme v době neustále se zrychlující…máme stále rychlejší internet, kvalitnější telefonické spojená, wifi doslova na každém kroku. Tyto technologické vymoženosti nám ale zároveň velmi negativně působí na naše tělo. Všudypřítomný elektrosmog z naší krásné planet postupně vytváří jednu velkou geopatogenní zónu, která se liší pouze intenzitou škodlivých vlna vibrací dle místa, kde se právě nacházíme.

Co s tím vším můžeme dělat? Je vůbec možné harmonizovat vodu, stravu i prostředí, ve kterém žijeme? Naštěstí ano. Částečně dokonce sami. Vědomým pitím a stravováním jsme schopni kvalitu vody I jídla významně zlepšit. Je k tomu zapotřebí jednak plná pozornost a také vděčnost. Když dokážeme pití vody a stravování věnovat plnou pozornost a zároveň pocítíme vděčnost za dar dostatku, kterého si můžeme užívat. Informačně energetické potenciál potravin I vody ze výrazně zvýší a získaná energie přejde.

 

drops-g743235c88_1920

Voda je silou života. Pochopení, že naše tělo se skládá převážně z vody, je klíčem k odhalení záhad Vesmíru.

 

Voda je základem každého uzdravení.

 

Vodou jsem prostoupeni a obklopeni doslova na každém kroku. Není jen v mořích, řekách, rybnících nebo sklenici vody, kterou se chystáme vypít. Je obsažena i v naší stravě a ve vzduchu, který dýcháme 24hodin denně.

Každá molekula vody reaguje na prostředí, kterému je vystavena a její bioenergy závisí i na způsobu, jakým s ní zacházíme. Proto je nutné věnovat dostatečnou pozornost tomu, jakou vodu pijeme, jakou stravu jíme a v jakém prostředí trávíme čas.